Informatică Medicală și Biostatistică an 1 Medicină
INFO MG RO - an 1
Metodologia Cercetării Științifice - Medicină an 2
MCS MG RO - an 2
Informatică Medicală și Biostatistică an 1 Medicină Dentară
INFO MD RO - 1
Metodologia Cercetării Științifice - Medicină Dentară an 2
MCS MD RO - an 2
Metodologia Cercetării Științifice - Școala doctorală
MCS SD
Masterate
MASTER
Învăţământ de scurtă durată
Specializări
Cursuri opționale
Cursuri opționale

Anunțuri

Admitere Masterat de Etică și Metodologia Cercetării în Medicină
Programul de master în Etică și Metodologia Cercetării în Medicină este organizat în parteneriat cu un program similar al Icahn School of Medicine at Mount Sinai, din New York, S.U.A. Anul universitar 2023-2024 va fi ultimul în care 5 masteranzi vor fi admiși cu burse pentru acoperirea taxelor de studii, în cadrul unui proiect câștigat și finanțat prin grant Fogarty al U.S. National Institutes of Health. Formarea continuă a cadrelor didactice (prin programe urmate în cadrul unor universități din S.U.A., Italia, Olanda, Norvegia) reprezintă o prioritate în organizarea acestui program de studii.
Admitere Masterat Biostatistică și Bioinformatică
Masterul B&B este un de ciclul II de studii conceput pentru a oferi masteranzilor cunoștințe teoretice și abilități practice necesare cercetării fundamentale și/sau clinice și fundamentală în ceea ce privește utilizarea metodelor și abordărilor statistice și bioinformatice.
Susținere dizertații pentru masteratele disciplinei
Disciplina noastră organizează în luna septembrie 2023 susținerea lucrărilor de dizertație pentru masteratele noastre în Sala Multimedia, etaj. 1: Masteratul de Biostatistică și Bioinformatică - 27 septembrie ora 12 Masterat de Etică și Metodologia Cercetării în Medicină - 25 septembrie ora 12
A apărut manualul de lucrări practice: APLICAȚII PRACTICE DE BIOSTATISTICĂ
Coordonatori: Sorana D. Bolboacă și Tudor Drugan Capitolul 1. Importanța biostatisticii medicale (Tudor Drugan) Capitolul 2. Date și variabile medicale. Formule și funcții excel (Sorana D. Bolboacă) Capitolul 3. Analiza descriptivă a datelor calitative (Cosmina Ioana Bondor) Capitolul 4. Analiza descriptivă a datelor cantitative (Ioana-Andreea Gheban-Roșca, Cosmina Ioana Bondor, Andrada Elena Urda-Cîmpean, Sorana D. Bolboacă) Capitolul 5. Elemente de teoria probabilităților (Tudor Călinici) Capitolul 6. Distribuția normală: identificarea distribuției datelor cu ajutorul statisticilor descriptive și a reprezentărilor grafice (Sorana D. Bolboacă, Mihaela Iancu, Cosmina Ioana Bondor) Capitolul 7. Estimatori și intervale de încredere (Cosmina Ioana Bondor, Andrada Elena Urda-Cîmpean) Capitolul 8. Statistică descriptivă: Alegerea metodei (Vlad Ionuț Nechita, Mădălina-Ana Văleanu) Capitolul 9. Teste statistice pentru medii (Mihaela Iancu) Capitolul 10. Teste statistice pentru frecvențe (Daniel-Corneliu Leucuța) Capitolul 11. Corelații și regresii. Regresia liniară univariată (Mădălina-Ana Văleanu) Capitolul 12. Statistică inferențială: Alegerea metodei (Andrada Elena Urda-Cîmpean, Mihaela Iancu, Cosmina Ioana Bondor) Capitolul 13. Modele de subiecte pentru proba practică (Dan Istrate, Ancuța Benedec) Capitolul 14. Proba practică: Exemple de întrebări (Ioana Țaranu, Mihaela Iancu, Sorana D. Bolboacă)
Cadre didactice
Articole în ultimii 5 ani
Studenți anual
Masterate
Cursuri opționale

Au mai rămas până la sesiune:

Login