1. Se lucrează numai cu soft instalat de administratorul de reţea. Lucru cu soft extern este interzis.
 2. Se lucrează conform temei date.
 3. NU se scot sau introduc în priză echipamentele; NU se pornesc sau opresc calculatoarele; acest lucru este exclusiv în sarcina tehnicienilor sau a cadrelor didactice.
 4. Pentru protecţia utilizatorilor, orice defect la echipamente trebuie semnalat tehnicienilor pentru remediere.
 5. Salvarea lucrărilor pe suporturi proprii de memorie se face doar la cerere, pe un sistem special destinat, protejat la virusare, numai de către personalul tehnic al catedrei.
 6. Nu se face murdărie; este interzisă intrarea în laboratoare cu mâncare, sucuri etc.
 7. În sediul Disciplinei Informatică Medicală nu se fumează.
 8. Utilităţile catedrei (echipamente, instalaţii sanitare, mobilier) trebuie folosite cu grijă şi în mod civilizat.
 9. Intrarea în catedră nu se face decât cu zece minute înainte de cursuri sau laboratoare. Întârzierea cu peste 10 minute de la începerea activităţii se sancţionează cu absenţă până la prima pauză, dacă aceasta este prevăzută în desfăşurarea activităţii didactice sau cu absenţă pe toată durata cursului/laboratorului dacă nu se face pauză. Părăsirea catedrei înainte de terminarea cursului/lucrării practice prevăzute în orar fără aprobarea cadrului didactic se sancţionează cu absenţă nemotivată pentru întreaga activitate.
 10. Orice deteriorare sau utilizare neadecvată a echipamentelor şi a dotărilor atrage după sine suportarea costului reparaţiilor acestora de la cei care sunt în cauză şi după gravitate, interzicerea accesului la dotările Disciplinei.
 11. Nerespectarea prezentului regulament se sancţionează cu interzicerea accesului în incinta Disciplinei progresiv pentru 2 săptămâni, 1 lună sau un semestru. Pe perioada respectivă studentul este absent nemotivat.
 12. Prezentul regulament de ordine interioară reprezintă şi un instructaj de protecţia muncii pentru studenţii care participă la activităţi didactice în Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică.