Curs 05: Probabilități în practica medicală

De citit! Probabilitatea și aplicațiile ei medicale.

Obiective educaționale:

  • Definirea noṭiunilor de experiment aleator, eveniment şi spaṭiu fundamental
  • Definirea noṭiunii de probabilitate
  • Calculul probabilităṭii prin formulele de bază şi interpretarea rezultatelor
  • Identificarea evenimentelor independente prin prisma noṭiunii de probabilitate
  • Aplicabilitatea legii lui Bayes
Citit 408 ori