Curs 09: Concepte fundamentale: informații, date. Informatică medicală

Obiective educaționale:

  • Date, informaţii, cunoştinţe
  • Informaţii medicale
  • Reprezentarea informaţiilor
  • Sisteme de numerație, reprezenarea binară
  • Codificarea informației
  • Sisteme internaționale de măsurare a cantității, vitezei și aplicațiile lor
  • Baze de date de documentare medicală
Citit 154 ori