Curs 08: Testarea ipotezelor statistice & Testarea distribuției normale

De citit! Testarea ipotezelor statistice. Normalitatea datelor.

Obiective educaționale:

După parcurgerea acestui curs, studenții vor putea:

  • explica ce este un test statistic
  • descrie etapele generale ale unui test statistic
  • exemplifica etapele unui test statistic
  • descrie diferența dintre testul unilateral și cel bilateral
  • descrie raționamentul concluziei statistice pe baza regiunii critice și/sau a valorii p
  • definit eroarea de tip I și II
  • explica raționamentul testării distribuției datelor
Citit 384 ori