Curs 10: Teste pe medii

De citit! Compararea datelor cantitative: Testul z și t (eșantioane independente și dependente), testul ANOVA.

Obiective educaționale:

După parcurgerea acestui curs, studenții vor putea:

  • explica raționamentul testelor parametrice (testul Z pentru medii, testul Student, testul ANOVA)
  • descrie etapele testului Z pentru medii, testului Student, testului ANOVA
  • formuleze ipotezele statistice pentru testul Z, Student, ANOVA
  • prezinte raționamentul concluziei statistice pe baza regiunii critice și/sau a valorii p
  • explica raționamentul alegerii testului pe medii 
Citit 343 ori