Curs 11: Teste pe frecvențe

De citit! Compararea variabilelor calitative: testul Hi-pătrat, testul exact al lui Fisher, testul McNemar. & Compararea datelor cantitative: teste neparametrice.

Obiective educaționale:

După parcurgerea acestui curs, studenții vor putea:

  • explica raționamentul testelor pentru frecvențe (Hi-pătrat, Fishe exact, McNemar, testul Z)
  • descrie etapele testelor pentru frecvențe și a celor neparametrice
  • formuleze ipotezele statistice pentru testele neparametrice
  • prezinte raționamentul concluziei statistice pe baza regiunii critice și/sau a valorii p
  • explica raționamentul alegerii testului pe frecvențe
  • explica raționamentul alegerii testului neparametric
Citit 362 ori